HOSTED BY EMAILMASTERS.COM NV

www.Bibendum.be

de missing link in de drankensector !

www.bibendum.be wil een B2B-website worden als 'missing link' tussen de diverse partijen. De website werkt als een draaischijf tussen de verschillende partners. De functie is te vergelijken met het ISABEL-systeem dat klanten een interface aanbiedt in de communicatie met de verschillende banken.

Ons adres: